Researchتحقیق و توسعه

با توجه به خصوصیاتی نظیر اثرات جانبی کم، ویژگی مناسب برای مولکول هدف و همچنین قدرت سلول برای از بین بردن پپتیدها و انباشته نشدن آنها در کبد، کلیه و دیگر اعضای بدن، باعث شده که توجه بسیاری از شرکت های دارویی به پپتیدهای درمانی معطوف شود و آینده ای بسیار روبه رشد و توسعه در صنعت دارویی و آرایشی و غذایی داشته باشند و با توجه به اینکه 240 داروی پپتیدی در فازهای نهایی کلینیکال بسر می برند این روند در آینده نزدیک رشد و سرعت فزاینده تری را خواهد داشت.

این رشد شامل بازار دارویی داخل کشور نیز می باشد و میزان فروش پپتیدهای دارویی در کشور به بیش از 300 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است و با توجه به اینکه حدود 86% این داروهای پپتیدی صرفا  وارداتی می باشند ضرورت هر چه بیشتر تحقیق و توسعه این داروها در داخل کشور به منظور تامین پایدار با قیمت مناسب و جلوگیری از ارزبری از کشور اهمیت ویژه ای را دارا می باشد.

بدین منظور شرکت دارویی مروارید داروی فردوس به منظور تکمیل و گسترش سبد داروهای پپتیدی خود برای بخش تحقیق و توسعه اهمیت ویژه ای قائل می باشد.

محصولات بخش تحقیق و توسعه

  • Liraglutide
  • Glatiramer
  • Cetrorelix
  • Ganirelix